Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, vilket kan göra att det inte fungerar som det ska.

Integritetspolicy Stenströms

Cimbria Holding AB med dotterbolag 

Vi behandlar den information som våra kunder, leverantörer, anställda och andra samarbets-partners anförtror oss på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Stenströms eller av någon annan för Stenströms räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda sådana uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Den här policyn har till syfte att:

  • Förklara hur vi använder den information som du anförtror oss;
  • Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör - respektive inte gör - med den;
  • Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av våra produkter och tjänster.

Behandling av personuppgifter:

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kund-/leverantörs-/anställnings-/samarbetsrelation inleds och ett avtal ingås eller i övrigt i samband med en kund-/leverantörs-/anställnings-/samarbetsrelation. Uppgifterna behandlas av Stenströms för administration och leverans av ingångna avtal, samt för att Stenströms ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Vanligt förekommande personuppgifter som behandlas:

Organisation, organisationsnummer, namn, telefonnummer, e-postadress, leverans- och faktureringsadress. Avseende anställda behandlas även personnummer och kontaktuppgifter till närmsta anhörig.

Delande av information:

Stenströms anlitar ibland underleverantörer för att uppfylla våra skyldigheter gentemot kund/leverantör/anställda/samarbetspartner enligt avtal. Det kan handla om en viss kompetens som krävs, IT-/telefonitjänst, lönetjänst eller en transporttjänst för att leverera fysiska produkter. Om en underleverantör behandlar kunds/leverantörs/anställds/samarbetspartners personuppgifter ska underleverantören leva upp till dataskyddsförordningen och endast behandla dessa personuppgifter enligt våra instruktioner (personuppgiftsbiträdesavtal).

Överföring till andra länder:

Stenströms levererar sina produkter och tjänster huvudsakligen inom EU/EES och överföring av personuppgifter sker ytterst sällan till länder utanför EU/EES.

Säkerhet:

På Stenströms har vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att skydda våra kunders/leverantörers/anställdas/samarbetspartners personuppgifter mot obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. 

Hemsidan (information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling)

Vår hemsida använder endast cookies för statistik. Dessa hjälper oss att förstå hur användaren interagerar med vår hemsida, insikter som vi använder till att optimera sidan så att användarupplevelsen blir bättre.

I stort sett alla hemsidor använder i dag cookies. En cookie är en passiv fil som inte kan samla in uppgifter från användarens dator, sprida datorvirus eller på andra sätt sprida skadliga program.

Utöva dina rättigheter

Om du önskar information om vilka personuppgifter Stenströms behandlar om dig, begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, bli raderad, invända mot direktmarknadsföring eller invända mot automatiserat beslutsfattande eller profilering, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad - begäran till gdpr@stenstroms.com eller till AB Stenströms Skjortfabrik, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse.