eller

Land & Språk

Mest vanliga

Fler

Land & Språk

Mest vanliga

Fler

Köpvillkor

Innehåll


1. Allmänt
2. Beställning
3. Priser och avgifter
4. Leverans
5. Betalning
6. Returer
7. Reklamation och garanti
8. Förbehåll
9. Personuppgifter och sekretess
10. Övrigt

1. ALLMÄNT

Dessa köpvillkor (“Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på internet (distanshandel). AB Stenströms Skjortfabrik (“Stenströms” nedan), Organisationsnummer: 556004-5378 är den säljande parten. Den köpande parten benämns som ”Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor ("produkter" nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://www.stenstroms.com ("Webbplatsen" nedan).2. BESTÄLLNING

Du beställer produkter enkelt och bekvämt på Stenstroms.com. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Stenströms tar emot din beställning när du klickar på knappen ”Betala köp” i kassan. Genom att klicka på knappen ”Betala köp” accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning.


När Stenströms har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in. När du klickar på knappen "Betala köp" sluts detta Avtal.3. PRISER OCH AVGIFTER

Priser på hemsidan anges i svenska kronor (SEK), inklusive mervärdesskatt (moms). Vi erbjuder fri frakt och fri retur inom Sverige. Hitta fullständig information om frakt- och returavgift under Leverans och Returer.


Erbjudanden

Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.4. LEVERANS

Stenströms skickar beställningar under helgfria vardagar. Vi erbjuder fri frakt med Instabox och Postnord.


 • Instabox Leverans till paketbox – 1-2 arbetsdagar
 • Instabox Hemleverans – 1-2 arbetsdagar
 • Postnord MyPack Standard Leverans till ombud – 1-3 arbetsdagar
 • Postnord MyPack Standard Leverans till paketbox - 1-3 arbetsdagarPaketet levereras till den box du angav i kassan. När din beställning har levererats kan du hämta upp ditt paket genom att fylla i en PIN-kod som kommer att aviseras till dig via sms. Observera! Legitimation med BankID kan komma att krävas. Ditt paket är tillgängligt i boxen upp till 3 dagar efter ankomst. Om du inte har möjlighet att hämta ditt paket, kommer din beställning att bli returnerad till Stenströms.


Vid val av Postnords paketbox behöver du ladda ner Postnords app samt legitimera dig med mobilt BankID för uthämtning av ditt paket.


Hemleverans

Paketet levereras med bud hem till dig, på vardagskvällar mellan klockan 17–22. Du kan välja leveransdag i kassan när du lägger din beställning.


Ombud

Paketet levereras till ett ombud nära ditt hem. När din beställning har ankommit till ombudet kommer en avisering att skickas till dig via sms eller e-post. Om du inte har möjlighet att hämta upp ditt paket inom 7 dagar, kommer din beställning att bli returnerad till Stenströms.


Avgift för ej uthämtad försändelse

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift på (249kr).


Leveransförsening

Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad.5. BETALNING

Stenströms använder Klarna Checkout (Klarna AB, organisationsnummer 556737-0431) som mellanhand för hantering av betalningar. Stenströms erbjuder följande betalningsalternativ genom Klarna Checkout (alternativen som är tillgängliga för dig varierar).


 • Klarna faktura (30 dagar)
 • Klarna konto (delbetalning)
 • Klarna direktbetalning (banköverföring)
 • Klarna kortbetalning (VISA, Mastercard, AMEX)
 • Kortbetalning (VISA, Mastercard, AMEX)
 • Swish
 • PayPal


6. RETURER

Ångerrätt

Du har rätt att returnera produkten inom 14 dagar efter leverans. Produkter som returneras under dessa 14 dagar kommer att återbetalas. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Kostnader för andra tjänster ersätts inte av Stenströms. För att returen ska bli godkänd måste produkten vara i oförändrat skick och samtliga etiketter ska sitta kvar på produkten.


Instruktioner för hur produkter returneras är inkluderat med varje leverans.


Tillvägagångssätt vid retur

Vid retur av produkter eller material till Stenströms skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Stenströms rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Stenströms bär du som kund också ansvaret för skadan.


Stenströms rekommenderar att du använder dig av den förbetalda returfraktsedeln för dina returer. Om du väljer att returnera produkten på ett annat sätt, är du ansvarig för att produkterna når Stenströms i oskadat skick.


7. REKLAMATION OCH GARANTI

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig. Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Stenströms eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.


Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 24 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Stenströms rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund av reklamationen. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.


Vid reklamationsärenden, var god kontakta oss på customerservice@stenstroms.com8. FÖRBEHÅLL

Hävningsförbehåll

Stenströms förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på hemsidan. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Stenströms.


Ansvarsförbehåll

Stenströms skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Stenströms verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.


Force Majeure

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Stenströms kontroll och som Stenströms inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Stenströms ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Stenströms ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.


Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Stenströms rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Stenströms.


Reservation för leveransförsening utanför Stenströms kontroll

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Stenströms kontroll, skall inte Stenströms anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Stenströms såvida inte annat särskilt avtalats mellan Stenströms och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.


9. PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Stenströms kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Stenströms ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Stenströms för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. Kundens uppgifter kan även komma att användas av bolag i samma koncern som Stenströms för att fullgöra detta Avtal samt i marknadsföringssyfte.


Personuppgiftsansvarig:

AB Stenströms Skjortfabrik (Org. 556004-5378)
Regementsvägen 1
25457 Helsingborg, Sweden


Kunduppgifter som lagras:


 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köphistorik hos Stenströms


Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:


 • Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
 • Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.


Cookies

Cookies, "kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:


 • Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparade session cookies.
 • Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.


Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.


Registerutdrag

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.


Avregistrering av kunduppgifter

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Stenströms raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Stenströms skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.


10. ÖVRIGT

Diskrepans mellan olika publikationer

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.


Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text och bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Stenströms uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.


Tvist

Tvist mellan Stenströms och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Stenströms följa nämndens beslut.


stenstroms-logo

Stil, kvalitet och komfort i varenda detalj, baserat på mer än 125 år av hållbart hantverk. Det är filosofin som gjort oss till ett av Sveriges mest ansedda varumärken.

bottom-logo
bottom-logo
payment_image
Sitemap | © 2023 AB Stenströms Skjortfabrik | All rights reserved